วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Babylon Pro 6.0.2 R8 ดิกชันนารี 17 ภาษา สามารถแปลทั้งย่อหน้าได้

Babylon Pro 6.0.2 R8 ดิกชันนารี 17 ภาษา สามารถแปลทั้งย่อหน้าได้
Babylon Pro 6.0.2 R8 โหลดง่ายๆไม่ใช่ Rapidshare
Download :

http://www.icefile.com/index.php?page=main&id=5fbb 81256&name=FullBabylonPro.6.0.2R8.rar

ไม่มีความคิดเห็น: