วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Microsoft .NET Framework Pre-Release 3.5 Beta 1

Microsoft .NET Framework Pre-Release 3.5 Beta 1

LINK ;
http://download.microsoft.com/download/d/d/e/dded9e33-33be-4146-8d98-1b98a7287190/dotnetfx35setup.exe

ไม่มีความคิดเห็น: